AΞIEΣ KAI ΔIKAIOΣYNH
ΣTHN EΠOXH THΣ OIKOYMENIKOTHTAΣ

EΞEΔOΘH YΠO
TOY KAΘHΓHTOY KΩNΣTANTINOY BOYΔOYPH &
THΣ ANAΠΛ. KAΘHΓ. EYAΓΓEΛIAΣ MAPAΓΓIANOY

Τα επιστημονικά κείμενα που δημοσιεύονται στον παρόντα τόμο αποτελούν Ανακοινώσεις που διαβάστηκαν στο Δέκατο Όγδοο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας, που έγινε στην ωραία πόλη της Καβάλας και στα Άβδηρα, πατρίδα των διασήμων ενδόξων φιλοσόφων Δημοκρίτου και Πρωταγόρα από την 20η έως και την 27η Ιουλίου 2006 με θέμα: "Αξίες και δικαιοσύνη στην εποχή της οικουμενικότητας". Οι Ανακοινώσεις που διαβάστηκαν υπεβλήθησαν σε μια διαδικασία αναθεώρησης και επιλογής σύμφωνα άλλωστε και με την Εγκύκλιο του Συνεδρίου και έτσι όσες δημοσιεύονται εδώ έχουν λάβει υπόψη τους τα όσα σημαντικά διημείφθησαν κατά τις γόνιμες και διαλεκτικές συζητήσεις που πραγματοποιήθησαν καθ' όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του εν λόγω Συνεδρίου.

Οι Ανακοινώσεις δημοσιεύονται με αλφαβητική σειρά των συγγραφέων και όλες σχεδόν εξετάζουν ζητήματα που έχουν σχέση με το κύριο θέμα του Συνεδρίου, δηλαδή με τις αξίες και τη δικαιοσύνη.

Όπως είναι εύλογο, ένα τέτοιο θέμα εγείρει πολλά φιλοσοφικά ζητήματα που έχουν σχέση με την έννοια και το περιεχόμενο των αξιών και τη δικαιοσύνη. Εξ άλλου η δικαιοσύνη, όπως και η ελευθερία, είναι πολύσημοι όροι. Η δικαιοσύνη είναι μια έννοια με μεγάλη ιστορία και πλούσιο εννοιολογικό περιεχόμενο που ακόμη εξακολουθεί να διευρύνεται, όπως φαίνεται από το ότι σήμερα έχουμε αρχίσει να ομιλούμε και να χρησιμοποιούμε όρους, όπως "περιβαλλοντική δικαιοσύνη" και "οικολογική δικαιοσύνη". Οι όροι "αξία" και "δικαιοσύνη" είναι πολλαχώς λεγόμενοι. Έτσι μπορούμε να ομιλούμε για λειτουργικές και εργαλειακές αξίες, για εγγενείς και για αξίες καθ' εαυτές? ομοίως γίνεται λόγος για τη δικαιοσύνη ως αρετή και ως αξία, καθώς και για πολιτική δικαιοσύνη, κοινωνική δικαιοσύνη, δικαιοσύνη της ψυχής, διανεμητική δικαιοσύνη, αναλογική δικαιοσύνη, ανταποδοτική δικαιοσύνη, για περιβαλλοντική δικαιοσύνη και οικολογική δικαιοσύνη.

Είναι προφανές ότι η δικαιοσύνη δεν είναι απλώς μια αρετή του προσώπου αλλά μια θεμελιώδης αξία, μια έννοια κλειδί, άνευ της οποίας δεν μπορεί να υπάρξει και να ανθήσει πολιτική κοινωνία και εν γένει πολιτεία.

Οι μελέτες του παρόντος τόμου πρέπει να συναρτηθούν και να συνεξετασθούν με τα άλλα ξενόγλωσσα κείμενα των δύο άλλων ομότιτλων τόμων (Values and Justice in the Global Era, Vol. I και Vol. II, Ionia Publications, Athens 2007).

ΠINAKAΣ ΠEPIEXOMENΩN
ΠΡOΛOΓOΣ9
1.MAΡIA AΔAM Η ΔΗΜOΣΙΑ ΚΑΙ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠOΧΗ THΣ ΠΑΓΚOΣΜΙOΠOΙΗΣΗΣ11
2. JOHN P. ANTON ΔΙΕΘΝOΠOΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙOΣΥΝΗΣ: Η ΠΡOΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ16
3.DRAGAN BOJOVIC O ΣΤΩΙΚOΣ ΚOΣΜOΠOΛΙΤΙΣΜOΣ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙOΣYΝΗΣ26
4.ΣOΦIA BOYΔOYPH ΠEPIBAΛΛONTIKH KAI OIKOΛOΓIKH ΔIKAIOΣYNH41
5.ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑΚOΥ AΞIOΛOΓIKOΣ ΠΛOYPAΛIΣMOΣ KAI ΠOΛITIKOΣ ΦIΛEΛEYΘEPIΣMOΣ ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ48
6.ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΕΧΡOΛOΓOΥ ΜΕΓΙΣΤOΝ Η ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΤΗΣΙΣ67
7.ΛAZAPOΣ EYP. KOEMTZOΠOYΛOΣ AΛHΘEIA, EPMHNEIA KAI ΔIKAIOΣΎNH: ΔIAΔIKAΣTIKA ZHTHMATA75
10.ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ O ARNE NAESS ΚΑΙ Η ΒΑΘΕΙΑ OΙΚOΛOΓΙΑ81
8.EYAΓΓEΛIA MAPAΓΓIANOY ΔIKAIOΣYNH KAI NOMOΣ ΣTOYΣ ΠPOΣΩKPATIKOYΣ TOYΣ ΣOΦIΣTEΣ KAI TON ΠΛATΩNA89
9.ΓΕΩΡΓΙOΣ Δ. ΜΑΡΔΑΣ Η ΚOΙΝΩΝΙΚOΠOΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΙΣOΤΗΤΑΣ, ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ100
11.ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚOΠOΥΛOΣ ΛOΓΙΚOΣ ΘΕΤΙΚΙΣΜOΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ112
12.ΔΗΜΗΤΡΙOΣ ΜΑΤΘOΠOΥΛOΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛOΝΤΙΚΉ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΉ ΩΣ OΔΗΓOΣ ΜΙΑΣ OΙΚOΥΜΕΝΙΚΉΣ ΗΘΙΚΉΣ119
13.ΛΙΑ ΜΕΛΑ OΙΚOΥΜΕΝΙΚOΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ H ΠOΛΛΑΠΛOΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜOΡΦΩΝ ΖΩΗΣ ΣΤO ΕΡΓO ΤOΥ JOHN RAWLS132
14.ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΜΠΕΗΣ OΙ ΔΙΚΑΙΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ143
15. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΞΗΡOΓΙΑΝΝΗ O MONTESQUIEU ΚΑΙ Η ΈΝΝOΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙOΣΎΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠOΧΉ ΤΗΣ OΙΚOΥΜΕΝΙΚOΤΗΤΑΣ152
16. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Η ΠΡOΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠOΛΙΤΕΙΑΣ ΑΠO ΤOΝ ΠΡOΒΛΗΜΑΤΙΣΜO ΠΕΡΙ THΣ ΔΙΚΑΙOΣΥΝΗΣ157
17.ΚΕΡΑΣΕΝΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΙOΥ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤOΝ OΙΔΙΠOΔΑ ΤΥΡΑΝΝO167
18.ΔΗΜΗΤΡΙOΣ Σ. ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΙΚΑΙOΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΡOOΠΤΙΚΕΣ ΕΝOΠOΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ANΘΡΩΠOΤΗΤΑΣ180
19.ΑΛΕΞΙOΣ Α. ΠΕΤΡOΥ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙOΣΥΝΗ ΩΣ ΑΞΙΑ: O NIETZSCHE ΚΑΙ ΤO ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ195
20.ΑΠOΣΤOΛOΣ ΣΤΑΒΕΛΑΣ ΠΡOΣ ΜΙΑ ΤΥΠOΛOΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛOΓΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΚΑΘOΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ OΙΚOΥΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ205
21.ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΆΣΙΟΣ ΝΕΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΎΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ212
22.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΝ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΩΣ ΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΩΝ: O ETIENNE-LOUIS BOULLEE ΚΑΙ Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ226
23.ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΤΣΕΚΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ ΗΘΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ241
24.ΓΙΩΡΓOΣ Ι. ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΕΙΝΑΙ, ΙΣΧΥΕΙΝ ΚΑΙ ΑΞΙΖΕΙΝ: ΤO ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ OΝΤOΛOΓΙΚΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠOΧΗ ΤΗΣ OΙΚOΥΜΕΝΙΚOΤΗΤΑΣ250
ΠΙΝΑΚΑΣ OΝOΜΑΤΩΝ263