Τα Νέα του ΣΑΕ

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤOΥ ΣΑΕ ΣΤOΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡOΠΑΘΕΙΣ

Νέα Υόρκη, 19 Ιανουαρίου 1997(ΜΠΕ)

Επιστολή συμπαράστασης προς τους κατοίκους των περιοχών της Κορίνθου και της Φθιώτιδας, οι οποίες χτυπήθηκαν από την πρόσφατη θεομηνία απέστειλε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Αμερικής Χρήστος Τομαράς και ενημέρωσε τις τοπικές αρχές για την τεχνολογία των Η.Π.Α. στην αντιμετώπιση των πλημμυρών και της μόλυνσης του ύδατος.

"Αν και προβλήματα τέτοιου μεγέθους απαιτούν χρονοβόρες και πολυδάπανες λύσεις, παρακαλώ να έχετε υπόψιν σας ότι το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενέργεια πιθανόν να κρίνετε ότι μπορούμε να κάνουμε τώρα ή στο μέλλον", αναφέρει ο κ. Τομαράς στην επιστολή προς τις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Φθιώτιδα και την Κορινθία.

"Στο μεταξύ, έχουμε λάβει μια πρωτοβουλία που πιθανόν να συμβάλει έστω

και εν μέρει στην εκτίμηση και αντιμετώπιση του προβλήματος σε περιοχές που

υφίστανται πλημμύρες και ως αποτέλεσμα, μόλυνση του περιβάλλοντος", δήλωσε

ο κ. Τομαράς.

Στο Σικάγο υπάρχει και λειτουργεί μια τεράστια υπηρεσία της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης που ασχολείται με θέματα περισυλλογής, ανακύκλωσης και

ελέγχου των υδάτινων πόρων (Chicago Metropolitan Water Reclamation

District). Την υπηρεσία αυτή έχουν επισκεφθεί και συμβουλευτεί αντιπροσωπείες αντίστοιχων υπηρεσιών από πολλές χώρες (Αγγλία, Ιαπωνία κλπ.) συμπεριλαμβανομένης και μιας νομαρχιακής/δημαρχιακής μονάδας από την Ελλάδα. Η εν λόγω υπηρεσία του Σικάγου βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης ενός μεγάλου 25ετούς αντιπλημμυρικού έργου στην περιοχή του Σικάγου.

Το ΣΑΕ έχει ζητήσει από αυτή την υπηρεσία να αποστείλει ομάδα εμπειρογνωμόνων για να επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές από την τελευταία

θεομηνία στην Ελλάδα και να ετοιμάσει μια σχετική γνωμοδοτική έκθεση.

"Πιθανόν με αυτό τον τρόπο", είπε ο κ. Τομαράς "να μπορέσουμε να συμπαρασταθούμε στα μεγάλα προβλήματα που συνήθως επακολουθούν τέτοιες καταστροφές. Μόλις οριστικοποιηθεί η απόφαση της υπηρεσίας, θα ειδοποιηθούν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές", κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΑΕ Αμερικής.